zbcpto

sunnyleonesexvideo

Для учасників АТО

ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної освіти надається таким категоріям осіб:

1) особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

4) дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

6) дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, держава забезпечує цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

  • повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів на відповідний рік (далі — умови та правила прийому);
  • часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;
  • соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України) — для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою;
  • безоплатного забезпечення підручниками — за рахунок бібліотечного фонду навчального закладу;
  • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у навчальному закладі;
  • безоплатного проживання в учнівському гуртожитку — для осіб, які навчаються за денною формою.

Для отримання державної цільової підтримки особи подають особисто на ім’я керівника навчального закладу заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів. Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу.

 

Нормативна база:

  • Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
  • Постанова Кабінету міністрів України «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» від 23.11.2016 № 975 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF#n10
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» від 28.12.2016 № 1045 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF